آنتن میکروتیک

کد محصول آنتن میکروتیک فوق Sleeve30 می باشد.کیت Sleev 30 برای آنتن سهموی mANT30 که کارایی لینک پوینت تو پوینت را با کاهش نویز افزایش می دهد و همچنین کاهش تاثیر به دستگاههای RF مجاور با از بین بردن تابش جانبی آنتن مناسب می باشد.طراحی آن به گونه ایست که بار باد را کاهش می دهد و از سطوح بازتابنده در برابر محیطهای خشن محافظت می کند.

آنتن میکروتیک Sleeve30 Kit، از خوراک آنتن در برابر اجسام در حال سقوط محافظت کرده وهمچنین لینک پایداری PTP را بهبود بخشیده است.

پوسته آنتن Sleeve30 از جنسی ساخته شده است که در برابر خوردگی مقاوم و دارای پوشش آلومینیوم سبک است.

قاب جلوی آن دارای شفافیت سیگنال RF فوق العاده ای می باشد. آنتن میکروتیک Sleeve30 Kit شامل پوسته آلومینیومی ، قاب جلویی ، اتصال دهنده ها و درزگیر سیلیکونی می باشد.

Sleeve30 Kit

فهرست