ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  S+DA0003 می باشد.

SFP+ 3m direct attach cable

فهرست