ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  S+DA0001 می باشد.

SFP+ 1m direct attach cable

فهرست