ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  S+85DLC03D و مدل آن MMمی باشد.نرخ داده آن 10گیگابایت می باشد.کانکتور آن  LC  و فاصله آن 300متر و طول موج آن 850 نانومتر می باشد.فرمت آن SFP+ می باشد.

S+85DLC03D

فهرست