ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  S+31DLC10D و مدل آن SMمی باشد.نرخ داده آن 10 گیگابایت می باشد.کانکتور آن  Dual LC  و فاصله آن 10کیلومتر و طول موج آن 1310 نانومتر می باشد.فرمت آن SFP+ می باشد.

S+31DLC10D

فهرست