ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  S+2332LC10D می باشد.نرخ داده آن 10 گیگابایت می باشد.فاصله آن 10کیلومتر می باشد.

S+2332LC10D

فهرست