ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  S-3553LC20D و مدل آن SMمی باشد.نرخ داده آن 1.25 گیگابایت می باشد.کانکتور آن  LC  و فاصله آن 20کیلومتر می باشد.فرمت آن SFP می باشد.

S-3553LC20D

فهرست