تجهیزات جانبی میکروتیک

کد محصول آن RBPOEمی باشد.با هر ولتاژ ورودی و خروجی کار می کند.کم هزینه و مناسب برای تامین انرژی دستگاههای مبتنی بر PoE می باشد. منبع قدرت خود را به انژکتور متصل و سپس با استفاده از یک کابل اترنت برای اتصال به انژکتور دستگاههای روتربرد استفاده می گردد.کمک می کند تا تعداد سیمهای به کار رفته کاهش یابد.

RBPOE

فهرست