تجهیزات جانبی میکروتیک 

کد محصول آن RBWMK می باشد. یک کیت دیواری که امنیت نصب و راه اندازی RB2011 را تامین و از قطع شدن کابل جلوگیری می نماید. مناسب برای تاسیسات عمومی مانند اتاق سرور ، اتاق زیرشیروانی ، دیوارهای قابل دسترس و کابینت می باشد.

RB2011 mount

فهرست