آنتن میکروتیک

کیت پوشش رادوم(Radome Cover Kit) در حال حاضر برای آنتنهای سهمی گون  mANT با قدرت آنتن 30 دی بی ای موجود میباشد.

کد محصول آنتن میکروتیک نامبرده MTRADC می باشد که آنتنی سهموی و با قدرت 30dB است که طراحی آن به گونه ایست که بار باد را کاهش می دهد.

این آنتن از سطوح بازتابنده در برابر محیطهای خشن و از خوراک آنتن در برابر اجسام در حال سقوط محافظت می نماید.همچنین آنتن فوق دارای پایداری و طول عمر عملیاتی بالا می باشد. از مواد سازنده بسیار مقاوم و مخصوص و با ثابت دی الکتریک پایین ساخته شده است که طیف گسترده ای از دما و نور مستقیم خورشید آن را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

 

Radome Cover Kit

فهرست