ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  R52HnDمی باشد.استاندارد وایرلس آن 802.11a و 802.11n و 802.11g و 802.11bمی باشد.در فرکانس رادیویی 2GHz و 5GHz کار می کند.کانکتور آن  MMCX  و فرمت آن miniPCI می باشد.

R52HnD

فهرست