ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  R52Hمی باشد.استاندارد وایرلس آن 802.11a  و 802.11g و 802.11bمی باشد.در فرکانس رادیویی 2GHz و 5GHz کار می کند.کانکتور آن  uFl  و فرمت آن miniPCI می باشد.

R52H

فهرست