تجهیزات جانبی میکروتیک

کد محصول آن QM می باشد. توانایی نصب راحت بر روی دیوار و چرخش 190 درجه می باشد بوسیله آن شما دسترسی همزمان به دو SXTs می باشد که در نتیجه باعث ایجاد یک نقطه دسترسی تکرار و یا ایجاد پوشش بخش بزرگی می شود.


quickMOUNT

فهرست