تجهیزات جانبی میکروتیک

کد محصول آن QMP-LHG می باشد. مناسب برای دیوارهای پیشرفته و نوک کوه برای آنتنهای جدید LHG می باشد.  امکان چرخش 140 درجه ای آنتن در دو محور افقی و عمودی. این امکان را به شما می دهد که به صورت کامل با مقیاس یکپارچه آنتن را تنظیم نمایید.

quickMOUNT pro LHG

فهرست