ماژول توسعه 2 پورت پاناسونیک KX-TVA502 ، 2 پورت به سیستم صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVA50 اضافه می نماید.(آنالوگ/دیجیتال)

مورد استفاده برای (APITS (KX-TA آنالوگ و یا ادغام دیجیتال (DPITS (KXTD or KXTDA .

حداکثر دو عدد از این کارتها می تواند نصب گردد.

KX-TVA502

فهرست