کارت KXTE82480 بر روی سیتمهای تلفن KX-TA824 با دو خط آنالوگ شهری و کارت داخلی هشت هیبرید سوار می شود.

این کارت با سیستم سانترال تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند.

کارت توسعه سیستم تلفن KX-TE82480 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب نمود.

با اضافه کردن یک کارت کالرآیدی پاناسونیک KX-TA82493 می توانید اطلاعات کالرآیدی تلفنهای پاناسونیکتان را نمایش دهید.

KX-TE82480

فهرست