کارت ویپ 64 کانال DSP مدل KX – TDE0111 پاناسونیک شامل :

16 عدد آی پی ترانک و 32 عدد آی پی تلفن(Phones)است که ظرفیت نهایی 32 یا 64 تلفن را داراست و 128 عدد SIP خارجی را پشتیبانی می کند.

KX-TDE0111

فهرست