این نرم افزار یک pc کاری(کامپیوتر) را به یک pc تلفنی (کامپیوتر تلفنی) تبدیل می کند . دارای 5 لایسنس کاربری می باشد. نیازمند کارت توسعه USB مدل KX-T7601 می باشد. نرم افزار PC Phone .

KX-TDA0350

فهرست