کارت پیامگیر صوتی پاناسونیک KX-TDA0194 این امکان را برای کاربران فراهم می کند که به راحتی پیغامهای مختلفی را پخش می کند.

بر روی سانترال های  TDE100 ، TDE200 حداکثر دوعدد از این کارت ها قابلیت نصب دارد و نیازمند نرم افزار نسخه دو و بالاتر می باشد.

کارت KX-TDA0194 مسیرهای اضافی و میل باکس دو کانال ESVM را اضافه می کند که شامل واحدهای کنترل KX-NCP500/1000 می باشد.

این کارت بر روی KX-TDA0190 (OPB3) سوار می شود.

KX-TDA0194

فهرست