سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک :

KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE 600

مورد نیاز برای دریافت اطلاعات کالرآیدی بر روی تلفنهای دارای نمایشگر پاناسونیک

هر کارت ، کالرآیدی 8 خط شهری را  فعال می نماید.

بر روی KX TDA0180 یک کارت از آن نصب می شود که کارت 8 پورت خط شهری است و بر روی KX-TDA0181 دو تا کارت آن نصب می شود که کارت 16 پورت شهری می باشد.

سرویس کالرآیدی باید از ارائه دهنده خدمات تلفنی شما فعال شده باشد.

KX-TDA0193

فهرست