سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک :

KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600

دارای 16 پورت در هر کارت برای دستگاههای تک خطی مانند تلفنهای تک خط ، ماشینهای فکس و پایانه های کارت اعتباری .

دستگاههای خط متصل به این کارت اطلاعات کالرآیدی(تماس گیرنده) را نمایش می دهد.

برای استفاده از سرویس کالر آیدی آن نیاز به تاییدیه مرکز ارائه دهنده دارد.

دو پورت آن امکان انتقال خطوط شهری با اپراتور در صورت قطعی برق را دارد.

نیازمند به یک اسلات آزاد می باشد.

KX-TDA0177

فهرست