سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک :

KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600

دارای 8 پورت در هر کارت برای دستگاههای تک خطی مانند تلفنهای تک خط ، ماشینهای فکس و پایانه های کارت اعتباری .

سازگار با کارت کالرآیدی KX-TDA0168 برای دستگاههای تک خط.

دو پورت آن امکان انتقال خطوط شهری با اپراتور در صورت قطعی برق را دارد.

مجهز به فرستنده DTMF 8 و نیازمند یک اسلات آزاد می باشد.

KX-TDA0173

فهرست