سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک :

KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600

بوسیله کارت جانبی 8پورت تک خط KX-TDA0173 اطلاعات کالرآیدی فراهم می شود.(نمایش داده می شود.)

کارت جانبی فوق بر روی کارت 8پورت KXTDA0173 سوار می گردد.

این اجازه را به سیستم میدهد تا اطلاعات کالرآیدی را بر روی دستگاههای تک خطی نمایش دهد.

نیازمند نرم افزار KX-TDA نسخه 2.0 می باشد. تنها Bell / ETSI FSK را پشتیبانی می نماید.

برای بهره گیری از سیستم کالرآیدی می بایست دسترسی های لازم از سمت ارائه دهنده آن صورت گیرد.

این کارت ، کارتهای جانبی تک خط KXTDA0175 یا KX-TDA0174 را پشتیبانی نمی کند.

KX-TDA0168

فهرست