سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک :

KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600

کارت 4 مدار ورودی / خروجی پاناسونیک

کارت اختیاری KX-TDA0190 OPB3 باید بر روی سیستم تلفن پاناسونیکتان نصب گردد تا این کارت بتواند کار کند.

بر روی کارت پایه 3 اسلات اختیاری KXTDA0190 به عنوان یک کارت جانبی سوار می شود.

کارت 4 مدار ورودی / خروجی پاناسونیک شامل 4 لنزخشک است که اجازه می دهد دستگاه های خارجی را به عنوان درب بازکن خانه و یا گاراژ کنترل نماید.

همچنین شما می توانید به 4 عدد دستگاه سنسور خارجی به عنوان تعیین باز یا بسته شدن گیت و یا گاراژ متصل گردید.

KX-TDA0164

فهرست