هنگامیکه کارت پیام صوتی دو کانال پاناسونیک KXTA82492 نصب می گردد ویژگی های اساسی ارسال پیام صوتی در سیستم شما فراهم می گردد . کارت ارسال پیام به شما امکان می دهد تا دو مسیر تماس (بحث، صحبت) برای پخش پیغام یا ضبط پیغام تا حداکثر 60 دقیقه داشته باشد.

حداکثر یک کارت KX-TA82492 در این سیستم نصب می گردد.

KX-TA82492

5,500,000ریال
فهرست