پاناسونیک KXTA82481  بر روی سیستمهای تلفن KX-TA824 با سه خط آنالوگ شهری و کارت داخلی 8 هیبرید سوار می باشد.

این کارت با سیستم تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند.

کارت توسعه سیستم تلفن KX-TA82481 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب نمود.

کارت کالر آیدی پاناسونیک KX-TA82493 می تواند به این کارت اضافه شود تا اطلاعات کالرآیدی تلفنهای پاناسونیکتان را نمایش دهد.

KX-TA82483

فهرست