کارت پاناسونیک KXTA82470 بر روی سیستمهای تلفن KX-TA824 با کارت جانبی 8 هیبرید سوار می باشد.

این کارت با سیستمهای تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند.

کارت داخلی سیستم تلفن KX-TA82470 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب نمود.

KX-TA82470

فهرست