با سیستمهای تلفن پاناسونیک 8 X 24 کار می کند.

شما با داشتن یک سیستم تلفن پاناسونیک  8 X 24 میتوانید تلفنهای تجاری خود را نصب و مدیریت نمایید و از قابلیتهای ایمیل صوتی بهره مند گردید. میتوانید این سیستم را بسط داده تا با ویزیتورها صحبت کرده و این اجازه را به آنها داده که بدون برخاستن از جایشان درب را باز کنند .

تلفن دربی / کارت درب بازکن تا چهار آیفون ساختمان را به منظور جهت برقراری با مهمانان ورودی در هر ورودی ساختمان پشتیبانی می نماید.

سیستم تلفن ، آیفون و مکانیزم بازشدن درب جداگانه فروخته می شوند.

نصب تلفن دربی / کارت درب بازکن ساده می باشد :

فقط کافی است که از دستورالعمل کتابچه راهنمای کاربر که در سیستم تلفن خود گذاشته شده پیروی کنید.

کابل های تلفن و اتصالات را شامل می شوند برای اتصال به آیفونهای ساختمان.

کارت KX TA82461 این امکان را به شما می دهد تا به 4 آیفون متصل گردید ، KX-TA30865 و یا KX-T7775 و یا هر مدل آیفون ویدیویی می تواند وصل گردد.

همچنین مجهز به کانتکت 4 ریلی می باشد که می تواند به مکانیزم الکترونیکی باز و بسته شدن درب و یا به هر دستگاه ولتاژ پایین که شما تمایل به کنترل سیستم تلفن آن را دارید متصل گردد.

حداکثر یک KXTA82461 می تواند در این سیستم نصب گردد.

KX-TA82461

فهرست