کارت دیزای پاناسونیک KX-TA123291 ، که 60 ثانیه صدای ضبط شده دیجیتال را به منظور منشی خودکار ساده فراهم می آورد. در هر سیستم حداکثر یک کارت آن قابل نصب می باشد.

KX-TA123291

فهرست