کارت 4 خط شهری پاناسونیک KX-TA123280

محصول پاناسونیک KX-TA123280 چهار حلقه خطوط شروع تلفنی می افزاید.

و در هر سیستم حداکثر یک کارت قابلیت نصب دارد .

KX-TA123280

فهرست