5 کانال IP Softphone (تلفن نرم افزاری آی پی) / آی پی اختصاصی کلید فعالسازی تلفن ، برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NSM205W

فهرست