کلید فعالسازی پرظرفیت تلفنهای آی پی که تا 100 تلفن آی پی را پشتیبانی و برای سرورهای KX-NS1000 می باشد.

کلید KX-NSM010W این امکان را برای شما فراهم می آورد تا 100 تلفن آی پی را در سیستم سانترال KX-NS1000 فعال نمایید.

KX-NSM010W

فهرست