دستیار ارتباطات پلاگین شبکه QSIG 128 کاربره برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NSA949W

فهرست