لایسنس CTI – Thin Client برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NSA010W

فهرست