محصول پاناسونیک KX-NS8290 یک آدابتور PRI30-SIP می باشد که با استفاده از رابط سیپ ترانک به NS1000 متصل می گردد .

آدابتور سیپ خطوط PRI – با استفاده از یک رابط سیپ ترانک به سانترالهای NS1000 متصل می گردد.

آدابتور PRI برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NS8290

فهرست