پاناسونیک KX-NS5290 یک کارت مناسب خطوط ISDN و PRI می باشد. طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS500 و KX-NS520 و قفسه های گسترش یافته KX-NS520 و KX-NS720 می باشد.

این دستگاه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا به خطوط ISDN یا E1 PRI (تا 4 ارتباط) متصل گردید.

این محصول پاناسونیک این امکان را برای شما فراهم می آورد تا به خطوط 30 کانال PRI/ISDN به عنوان یک خط خدماتی داخلی و خارجی DDI یا هر خط شبکه اختصاصی QSIG متصل گردید. این دستگاه با یک سوکت RJ45 متصل می گردد.

شامل یک کارت PRI30 و بر روی سخت افزار سوار می گردد.

مناسب برای دستگاههای پاناسونیک KX-NS700 ، KX-NS500 و KX-NS520 .

KX-NS5290

فهرست