پاناسونیک KX-NS5174 یک کارت SLT شانزده پورت است که می تواند تا به 16 خط آنالوگ متصل گردد .طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS500 و KX-NS520 و قفسه های گسترش یافته KX-NS520 و KX-NS720 می باشد.

این دستگاه این امکان را فراهم می نماید تا به 16 دستگاه آنالوگ مانند تلفنهای سیمی و بیسیم ، مودم و … متصل گردید . این دستگاه می تواند از طریق 4 سوکت RJ45 متصل گردد.

این کارت شامل کالرآیدی استاندارد با تمام پورتها با استاندارد FSK می باشد ، همچنین دارای نشانه پیغام انتظار برای تمامی پورتها می باشد.

کارت SLT داخلی – اضافه کردن 16 خط داخلی آنالوگ – دارای کالرآیدی بر روی تمامی پورتها  – دارای 4 سوکت RJ45 – شامل کارت MCSLC16 است و بر روی سخت افزار سوار می گردد.

مناسب برای دستگاههای پاناسونیک KX-NS700 ، KX-NS500 ، KX-NS520 و KX-NS720 .

KX-NS5174

فهرست