پاناسونیک KX-NS5110 ، یک کارت DSP است که یک کارت پردازشگر سیگنال دیجیتال می باشد که با منابع DSP می توانند برای تماسهای ویپ ، کنفرانس ، ویژگیهای پیام رسانی یکپارچه (صندوق صوتی / منشی خودکار) و DISA/OGM استفاده نمود.

کارت های DSP با متدهای کدک ITU-T G.729A و G.711 سازگار می باشد.

بستگی به سوارشدن نوع منبع DSP آن دارد ، کارتهای DSP S ، DSP M و یا DSP L می توانند نصب گردند.

تعدادی از منابع آن توسط هر نوع کارت DSP به شرح زیر فراهم می گردد :

کارت DSP S : 63   –    کارت DSP M : 127     –      کارت DSP L  : 254

یکی از کارتهای DSP می تواند بر روی  برد اصلی نصب گردد.

KX-NS5110

فهرست