پاناسونیک KX-NS0130 ، کارت مستر استک برای سانترال های قدیمی که بر روی ارتباطات تجاری سرور KX-NS1000 نصب می گردد . این کارت می تواند تا 2 سانترال قدیمی یا کارتهای slave متصل گردد.

این کارت تنها می تواند با نرم افزار PCMPR نسخه 002.01000 و قبل تر آن مورد استفاده قرار گیرد.

کارت مستر استک (STACK-M) – کارت مستر سانترال های قدیمی – تا دو کارت slave متصل می گردد

نیازمند ورژن 2 سانترال NS1000 می باشد. کارت مستر استک (Stack M) برای سرورهای KX-NS1000

KX-NS0130

فهرست