کارت پاناسونیک KX-NS0111 یک کارت 127 کانال VOIP DSP  مدل M می باشد. از آن به عنوان یک واحد توسعه برای منابع CODEC استفاده می گردد  و در هر یونیت حداکثر دو عدد از آن نیازمند است.

کارت VOIP DSP  مدل M – کارت DSP-M 127کانال – یک یونیت توسعه برای منابع CODEC

کارت ویپ DSP (M Type) برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NS0111

فهرست