مجوز مورد نیاز است ، KX-NCS9101 تک لایسنس می باشد ، بخش IT می تواند از هر شبکه کامپیوتری که یک مرورگر استاندارد وب دارد برای مدیریت دستیار تلفنی و ایجاد و تنظیم آن استفاده نماید همچنین به صورت معمول Adds/Moves کند و تغییراتی بر روی پیکربندی TDA Hybrid IP PBX اعمال نماید.

KX-NCS9101

فهرست