آی پی تلفن نرم افزاری شانزده کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT مناسب واحدهای کنترل

KX-TDE100/200/600 IP PBX  طراحی گردیده است .

امکانات کلید فعالسازی :

با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد.

اجازه استفاده شانزده آی پی تلفن نرم افزار / IP-PT

KX-NCS4216

فهرست