آی پی تلفن نرم افزاری چهار کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT مناسب واحدهای کنترل

KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است.

امکانات کلید فعالسازی :

با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد.

اجازه استفاده چهار آی پی تلفن نرم افزار / IP-PT

KX-NCS4204

فهرست