پایه رک 19 یونیت که بر روی کابین سیستم صندوق صوتی TVA50 سوار می گردد که مناسب رک 19 یونیت می باشد.

KX-A249

فهرست