تجهیزات جانبی میکروتیک

کد محصول آن 5VUSB می باشد.انژکتور تغذیه 5 ولت برای USB است.مناسب برای کابل انژکتور 5 ولت USB می باشد.

5VUSB

فهرست