:کارت افزایشی 308U

کارت افزایشی 3 خط شهری به 8 داخلی هایپرید

 

کارت 308U برای سانترال SL2100 امکاناتی دارد، که می توان به آن ها اشاره نمود:

  1. دارای 3 خط شهری با caller id
  2. دارای 8 عدد داخلی هایپرید
  3. دارای یک پورت جهت اتصال به سیستم پیجینگ

نکنه ی مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که ” در صورت گذاشتن 4 کارت 308u روی یک سیستم ، از 8 داخلی آخر باید به عنوان آنالوگ استفاده شود.

فهرست