:YeastarS20 IP PBX

 

 

سانترال S20یستار

 

s20 یستار یک مرکز تلفن IP برای کسب و کار های کوچک می باشد و می تواند به کاربر 20 داخلی SIP دهد.تماس همزمانی با این تعداد کاربر به 10 نفر محدود می شود و شما می توانید از دو ماژول توسعه برای دادن خط شهری و یا گرفتن داخلی آنالوگ استفاده کنید.

ماژول های مرکز تماس S20 یستار:

روی برد سنترال S20 دو جای کارت یا ماژول در نظر گرفته شده که می توانید بر اساس نیاز از ماژول های زیر استفاده نمایید.

ماژول خط شهری FXO – O2 Module

ماژول داخلی آنالوگ FXS – S2 Module

ماژول مربوط به سیم کارت GSM Module

فهرست