تجهیزات جانبی میکروتیک کد محصول آن QMP-LHG می باشد. مناسب برای دیوارهای پیشرفته و نوک کوه برای آنتنهای جدید LHG می باشد.  امکان چرخش 140 درجه ای آنتن در دو محور افقی و عمودی. این امکان را به شما می دهد که به صورت کامل با مقیاس یکپارچه آنتن را تنظیم نمایید.

quickMOUNT pro LHG تجهیزات جانبی میکروتیک

تجهیزات جانبی میکروتیک کد محصول آن QMP-LHG می باشد. مناسب برای دیوارهای پیشرفته و نوک کوه برای آنتنهای جدید LHG می باشد.  امکان چرخش 140 درجه ای آنتن در دو محور افقی و عمودی. این امکان را به شما می دهد که به صورت کامل با مقیاس یکپارچه آنتن را تنظیم نمایید.
فهرست