تجهیزات جانبی میکروتیک کد محصول آن QME می باشد. مناسب برای دیوارهای پیشرفته و مناطق کوهستانی برای اتصالات نقطه به نقطه بزرگ می باشد. شما می توانید آن را بر روی دیوار نصب کنید و یا استفاده از آن را به عنوان یک آدابتور از قطب های بزرگ با قطر کوچک آنتن نصب کنید. ایجاد...

quickMOUNT extra تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی میکروتیک کد محصول آن QME می باشد. مناسب برای دیوارهای پیشرفته و مناطق کوهستانی برای اتصالات نقطه به نقطه بزرگ می باشد. شما می توانید آن را بر روی دیوار نصب کنید و یا استفاده از آن را به عنوان یک آدابتور از قطب های بزرگ با قطر کوچک آنتن نصب کنید. ایجاد...
فهرست