وایرلس میکروتیک وایرلس میکروتیک QRT 5 ac یک وایرلس صفحه تخت برای فضاهای خارجی می باشد که با یک روتربرد ساخته شده است. این آنتن دارای قدرت 24 دی بی و فرستنده وایرلس 5GHz است که در حال حاضر از استاندارد 802.11ac و 802.11a/n پشتیبانیمی کند و در داخل صفحه دارای دو دستگاه وایرلس با قدرت بالا به مدل RB911G-5HPacD...

QRT 5 ac وایرلس

وایرلس میکروتیک وایرلس میکروتیک QRT 5 ac یک وایرلس صفحه تخت برای فضاهای خارجی می باشد که با یک روتربرد ساخته شده است. این آنتن دارای قدرت 24 دی بی و فرستنده وایرلس 5GHz است که در حال حاضر از استاندارد 802.11ac و 802.11a/n پشتیبانیمی کند و در داخل صفحه دارای دو دستگاه وایرلس با قدرت بالا به مدل RB911G-5HPacD...
فهرست